Om Nettverkstedet

Nettverkstedet er en samling av ressurser for oversettere som er medlemmer av Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO), Statsautoriserte translatørers forening (STF), Norsk fagoversetterforening (NORFAG), Norsk oversetterforening (NO), Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet (NORLA).

Nettverkstedet har et styre bestående av representanter fra NAViO, NO og NFFO.

Redaktør for nettverkstedet er Bjørnar Magnussen, som kan kontaktes på e-post: bjornarmag@gmail.com