O-ringen

O-ringen

«O-ringen» er en forkortelse for «Oversetterringen» – et uformelt e-nettverk for gjensidig hjelp, språklig debatt, utveksling av tips og opplysninger om hjemmelsfolk, altså eksperter som kan hjelpe oss med oversettelse av vrien terminologi. Gruppen fungerer ved at meldinger sendes via en nettserver ut til allemedlemmer, og det er fritt fram for enhver å svare og diskutere.

Slik virker O-ringen:

O-ringen er en automatisert epost-gruppe. Det vil si at alle meldinger som sendes til O-ring@groups.io blir distribuert til alle medlemmene av gruppen. For å sikre mot spredning av virus og spam, vil vedlegg ikke bli videresendt. Om du ønsker å sende et vedlegg til o-ringens medlemmer, må du sende det direkte til den enkelte. Meld deg inn i O-ringen ved å klikke på denne lenken: https://groups.io/g/O-ring/join . Instruksjoner om utmelding står nederst i alle mailer fra o-ringen. Mer informasjon om ditt medlemskap finner du på gruppesiden https://groups.io/g/O-ring

Kjøreregler

For å sikre vettug bruk av forumet, har vi utarbeidet et sett kjøreregler som alle deltakere skal følge. Vi tar det for gitt at du har satt deg inn i dem, og ønsker å følge dem, når du begynner din aktivitet som O-ringer. Hvis du hever deg over reglene og gjentatte ganger bryter mot prinsippet om høvisk adferd, kan du utestenges.

‘Emne’-feltet skal gi detaljerte opplysninger om hva meldingen dreier seg om. Meldingene bør merkes med ulike kategoribetegnelser: SPM, TIPS, DEBATT, FASIT, PRAT osv. Det kan også være lurt å angi språkkombinasjonen i emnefeltet, særlig når det ikke er engelsk til norsk det dreier seg om. Emne’-feltene kan f.eks. se slik ut:
DEBATT, planeter / SPM, irske streikebrytere / TIPS, gratis ordbokbase / HJEMMELSFOLK, søramerikansk botanikk / SPM, fransk>norsk, eloquence

  1. Svar på konkrete spørsmål sendes til alle, slik at andre slipper å bruke tid på problemer som allerede er løst. Før du svarer skal du sjekke om spørsmålsstilleren allerede har fått svar, og om du egentlig selv har noe å tilføye. Det er irriterende at en tråd fortsetter etter at problemet er løst.
  2. Svar på konkrete spørsmål sendes til alle, slik at andre slipper å bruke tid på problemer som allerede er løst. Før du svarer skal du sjekke om spørsmålsstilleren allerede har fått svar, og om du egentlig selv har noe å tilføye. Det er irriterende at en tråd fortsetter etter at problemet er løst.
  3. Synsing og flisespikking kan gjerne gå til den enkelte avsender.
  4. Når du sender inn debattinnlegg, bør du sitere det vesentligste av forrige innlegg, slik at nye deltagere får med seg hva det dreier seg om. Om det er best å plassere egne kommentarer øverst eller nederst i den nye meldingen, er det ikke lett å bli enige om. Uansett er det viktig å slette alt som ikke må være med i teksten for at ens eget bidrag skal bli forstått. Kampen mot lange ’haler’ på e-meldinger pågår stadig, overalt, selv om dagens systemer ikke lider av plassmangel slik nettet gjorde før.
  5. Et forum av denne typen forutsetter naturligvis gjensidig respekt og god tone. Noen medlemmer er erfarne (O-)ringrever, noen har skyhøy utdannelse. Noen har bodd i mange land. Noen har hatt all verdens jobber. Noen er helt i startfasen av sitt yrkesliv, noen er troskyldige, noen er kortsynte. Ingen har rett til å forhåne andre medlemmer av forumet. Ingen har rett til å glise og si ”Hva var det jeg sa”. Noen hørte det ikke, nemlig.
  6. Husk at kritikk fremsatt skriftlig og i plenum oppfattes mye sterkere av den som mottar kritikken enn av den som gir den. Legg derfor særlig vekt på å være vennlig og høflig hvis du gir kritikk. IKKE vær spydig! Det kan være lurt å gjøre seg kjent med dynamikken og tonen i forumet før man hiver seg utpå med tung synsing. Selv om de fleste av oss ikke kjenner hverandre personlig, har O-ringen etterhvert fått et ganske sterkt klubb-preg. På den annen side – det er lov å prøve seg.
  7. Meldinger til O-ringen får som avsenderinformasjon det som er stilt inn i ditt e–postprogram. Vi ber derfor at du skriver inn fullt navn med for- og etternavn i disse innstillingene. Anonyme medlemmer godtas ikke.
  8. Oversetterringen skal ikke benyttes til spredning av spam og kjedebrev – uansett hvor gøyale saker det dreier seg om.

Håndtering av postmengden

Mengden av meldinger som passerer O-ringen varierer sterkt. Noen dager kan det dryppe inn 4-5 meldinger, andre dager raser det inn opptil 100 meldinger om all verdens temaer. Du må for all del ikke føle seg forpliktet til å følge med på alt. Ofte er det nok å ta en kikk på emnefeltet for å skjønne om meldingen er verd å åpne.

Det lønner seg å gi instrukser til epost-programmet du benytter om å filtrere meldingene fra O-ringen til en egen mappe. Det er lett å markere meldinger fra o-ringen ved hjelp av mottakeradressen. Alle moderne epost-programmer har slike filtreringsfunksjoner.

Det er også mulig å stille inn mottak av meldinger til «daily digest», slik at man får alle dagens meldinger samlet i én sending, og man kan sette «no mail» og bare følge gruppen via nettet. Alt dette er godt forklart på gruppesiden – https://groups.io/g/O-ring.

Medlemsliste

Medlemsliste for O-ringen er tilgjengelig på gruppesiden hos Groups.io. O-ringen er altså ikke noe anonymt forum. Stoffet som passerer O-ringen tilhører fellesskapet, og kan bli viderebenyttet i Nettverkstedet (www.nettverksted.no).

O-ringen er et privat non profit-tiltak etablert i november 1999. Det er for tiden eid av Jon Rognlien («owner») og modereres moderat. Ringen er tilknyttet Nettverkstedet, og de fleste brukerne er medlemmer av en av de mange oversetterforeningene i Norge, men det er ikke noe krav om slikt medlemskap. Spørsmål om o-ringens struktur og historikk, eller problemer med mobbing, krenkelser og spydighet, kan sendes til Jons private adresse: montesorbo@yahoo.it.