Nettverksted for norske oversettere
Søk i nettverkstedets baser:
Søk i O-ringarkivet:

Søk i ordbøker og leksika

Omregningsverktøy

Søk i biblioteker:
BibSys
Nasjonalbiblioteket
Deichman
Søk med Google
Nettbokhandlere:
Amazon
Haugen Bok
Akademibokhandeln
Antikvariat.net
Flere nettbokhandlere
Organisasjoner:
NAViO
NFF
NFO
NO
NORFAG
NORLA
STF
O-ringen

Din egen brukerprofil
Om nettverkstedet
Redaktør: Jon Rognlien
Utvikling og design: 


Logg ut

Verkstedet > O-ringen

O-ringen (Oversetterringen)
- et uformelt e-nettverk for gjensidig hjelp, språklig debatt og utveksling av tips og navn på hjemmelsfolk. Gruppen fungerer ved at meldinger sendes via en server ut til alle som står på adresselisten, og det er fritt fram for enhver å svare.

HVORDAN RINGEN VIRKER

O-ringen er en automatisert e-postgruppe. Det vil si at alle meldinger som sendes til O-Ring@yahoogroups.com blir distribuert til alle medlemmene av gruppen.
For å sikre mot spredning av virus, vil vedlegg ikke bli videresendt. Om du ønsker å sende et vedlegg til o-ringens medlemmer, må du sende det direkte til den enkelte.

Kjøreregler for O-ringen finner du her.

INNMELDING I O-RINGEN

Navn:

E-postadresse:

Jeg har lest og akseptert O-ringens kjøreregler.

UTMELDING FRA O-RINGEN

Navn:

E-postadresse:


HÅNDTERING AV POSTMENGDEN

Mengden av meldinger som passerer O-ringens server varierer sterkt. Noen dager kan det dryppe inn 4-5 meldinger, andre dager raser det inn opptil 100 meldinger om all verdens temaer. Man må ikke føle seg forpliktet til å følge med på alt. Ofte er det nok å ta en kikk på emnefeltet for å skjønne om meldingen er verd å åpne.
Det lønner seg å gi e-postprogrammet sitt instrukser om å legge meldingene fra O-ringen direkte i en egen mappe. Det er lett å skille ut meldinger fra o-ringen ved hjelp av mottakeradressen. Alle moderne programmer har slike funksjoner, men de har ulik utforming. I Eudora kalles denne funksjonen for "Filters", og man finner fort fram til virkemåten ved å gå inn i ”Special”-menyen. I Outlook Express velger man "Rules" fra "Tools"-menyen.


MEDLEMSLISTE

Medlemsliste for O-ringen er tilgjengelig på gruppens side hos Yahoo. O-ringen er altså ikke et anonymt forum. Stoffet som passerer O-ringens server tilhører fellesskapet, og kan bli viderebenyttet i Nettverkstedet (www.nettverksted.no)


KJØREREGLER

For å sikre en vettug bruk av vårt forum, har vi utarbeidet et sett med kjøreregler som vi ber alle deltakere om å følge. Vi tar det for gitt at du har satt deg inn i dem og ønsker å følge dem når du begynner din aktivitet som O-ringer.

 1. 'Emne'-feltet skal gi detaljerte opplysninger om hva meldingen dreier seg om. Det kan være lurt å unngå bokstavene æ ø å i denne linjen, siden enkelte servere lager tull med disse bokstavene.

  Meldingene merkes med ulike kategoribetegnelser: SPM, TIPS, DEBATT, FASIT, PRAT osv.

  Det kan være lurt å angi språkkombinasjonen i emnefeltet, særlig når det ikke er engelsk til norsk det dreier seg om.

  'Emne'-feltene kan f.eks se slik ut:
  DEBATT, planeter / SPM, irske streikebrytere / TIPS, gratis ordbokbase / HJEMMELSFOLK, søramerikansk botanikk / SPM, fransk>norsk, eloquence

 2. Svar på konkrete spørsmål sendes til alle, slik at folk slipper å bruke tid på problemer som allerede er løst. Synsing og flisespikking kan gjerne gå til den enkelte avsender.

 3. Når man sender inn debattinnlegg, bør man sitere det vesentligste av forrige innlegg, slik at nye deltagere kan få med seg hva det dreier seg om.

  Om det er best å plassere egne kommentarer øverst eller nederst i den nye meldingen, er det ikke lett å bli enige om. Uansett er det viktig å slette alt som ikke må være med i teksten for at ens eget bidrag skal bli forstått. Kampen mot lange ’haler’ på e-meldinger pågår stadig, overalt.

 4. Et forum av denne typen forutsetter naturligvis gjensidig respekt og god tone. Noen medlemmer er erfarne (O-)ringrever, noen har skyhøy utdannelse, noen har bodd i mange land, noen har hatt all verdens jobber. Noen er helt i startfasen av sitt yrkesliv, noen er troskyldige, noen er kortsynte. Ingen har rett til å forhåne andre medlemmer av dette forumet. Ingen har rett til å glise og si ”Hva var det jeg sa”. Mange hørte det ikke, nemlig.

  Husk at kritikk fremsatt skriftlig og i plenum oppfattes mye sterkere av den som mottar kritikken enn av den som gir den. Legg derfor særlig vekt på å være vennlig og høflig hvis du gir kritikk.

  Det kan være lurt å gjøre seg kjent med dynamikken og tonen i forumet før man hiver seg utpå med tung synsing. Selv om de fleste av oss ikke kjenner hverandre personlig, har O-ringen etterhvert fått et ganske sterkt klubb-preg. På den annen side – det er lov å prøve seg.

 5. Meldinger til O-ringen får som avsenderinformasjon det som er stilt inn i ditt e–postprogram. Vi ber derfor at du skriver inn fullt navn med for- og etternavn i disse innstillingene. Anonyme medlemmer godtas ikke.

 6. Oversetterringen skal ikke benyttes til spredning av 'spam' _ uansett hvor gøyale saker det dreier seg om.
  Vedlegg blir ikke videresendt.
  Virusadvarsler skal sjekkes mot "hoax"-registre før de sendes videre. Ett slikt register er: www.europe.f-secure.com/virus-info/hoax

 7. Meldinger som sendes i O-ringen bør være formatert som "ren tekst" ("plain text") siden en del brukere av eldre postprogrammer har trøbbel med å lese HTML-format. Videre bør man unngå markeringer med kursiv, fete typer og alternative fonter. Skal noe utheves i en melding bør man bruke VERSALER eller markere med *asterix* eller _understrek_ før og etter det man ønsker å utheve.