Norske Filmoversetteres forening organiserer den gruppen av oversettere som jobber med tekster i kinobransjen. Våre medlemmer tar oppdrag fra de norske filmimportørene, de såkalte byråene, som er organisert i Norske Filmbyråers forening. Vi har i flere tiår hatt en avtale om honorarer, men byråforeningen har ikke ønsket å fortsette å praktisere honorarlisten som bindende. Det har derfor oppstått en noe uklar situasjon de siste to årene, selv om de aller fleste aktørene følger de anbefalte honorarsatsene som NFO utarbeider hvert år. Disse satsene kan fås ved henvendelse til foreningen.

For å bli medlem av NFO må man være aktiv filmoversetter med minst 10 titler bak seg. Unntak gjøres for oversettere fra sjeldne språk. Der er kravet 4 titler.

Ansatte i filmbyråer kan ikke samtidig være medlemmer av NFO, selv om de primært jobber med oversetting av kinofilm.

Søknad om medlemsskap skal inneholde titler på minst 10 filmer med opplysning om hvilket byrå som har distribuert filmene. Videre skal en film være utpekt til faglig gransking av NFO, og det skal sendes inn såvel originalliste som utskrift av den norske oversettelsen. Svar på medlemsskapssøknaden gis såsnart man har fått arrangert en visning av filmen.

NFO har ikke noe eget sekretariat, men kan kontaktes gjennom lederen
Jon Rognlien